Yhteystiedot

PIRKANMAAN MIESTYÖ ry

 

Seppo Nikkanen

Aitoniitynkatu 39

33580 Tampere

seppo@pirkanmies.fi

Aitomiehiä laulattaa!

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1      Rekisterin nimi

PIRKANMAAN MIESTYÖ ry  jäsenrekisteri

 

2      Rekisterinpitäjä

Nimi:                                             PIRKANMAAN MIESTYÖ ry  

Verkkosivut:                                www.pirkanmies.fi

                                                    www.pirkanmies.yhdistysavain.fi

 

2.1          Rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Nimi:                                             Seppo Nikkanen
Osoite:                                         Aitoniitynkatu 39, 33580 Tampere

Sähköposti:                                 seppo(at)pirkanmies.fi

 

3      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Esimerkki:

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4      Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Yhdistys ry:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Yhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Ota yhteyttä